ჩვენი დროის
უდიდესი გამოწვევა

2006 წელს, ბონო და ბობი შივერებმა დაიწყეს გზის დაგება ახალი თაობისთვის. შიდსისგან თავისუფალი თაობისთვის.
მათ დაარსეს (RED) მარტივი მისიით,
 რომ ადვილი გაეხადათ ხალხისთვის და კომპანიებისთვის
ერთობლივი ბრძოლა სასიკვდილო ვირუსის წინააღმდეგ.
 
1981 წლის შემდეგ, რაც შიდსის ვირუსი იქნა აღმოჩენილი, შიდსით დაიღუპა 35 მილიონზე მეტი ადამიანი. 37 მილიონზე მეტი ადამიანი გახლავთ აივ ინფექციის მატარებელი, დედების საკმაოდ დიდი რაოდენობა კი გადასცემენ ვირუსს მათ შვილებს. 

(RED)-მა შეაგროვა  $ 465 მილიონი, Apple-ის პროდუქციის დახმარებით.