გარანტია

     აიტექნიკი მომხმარებელს ბაზარზე საუკეთესო საგარანტიო პირობებს სთავაზობს. გარანტიის ფარგლებში, შეძენილ ტექნიკაზე მოქმედებს 1 წლიანი  საერთაშორისო  და  ადგილობრივი   გარანტია.  საერთაშორისო გარანტიის ფარგლებში, მომხმარებელს შეუძლია: საგარანტიო პირობებით   ისარგებლოს  საზღვარგარეთ, ეფლის ოფიციალურ სერვის ცენტრში, ხოლო ადგილობრივი გარანტია  ითვალისწინებს  კომპანიის სერვის ცენტრის მომსახურებას 1 წლის განმავლობაში.

                                                                                     დაზღვევა  

   ტექნიკის შეძენის დროს ასევე შესაძლებელია  დაზღვევის 1 წლიანი სერვისით სარგებლობა, რაც გულისხმობს თქვენ მიერ შეძენილი ნივთის დაზიანებისა და შეკეთების თანხების ანაზღაურებას, დაზღვევის ღირებულება განისაზღვრება შეძენილი ნივთის ღირებულების 6.5%-ით, რასაც იხდით ერთჯერადად.